heading-media coverage.jpg (30987 bytes)
  
Sankei Shimbun
30th March 1995Sankei Shimbun 30-03-95.gif (40691 bytes)   
top of page.gif (2213 bytes)